Våra utbildningar


Arbetsplats - Konfiguratörsutbildning

LÄR DIG KONFIGURATÖRSROLLEN

Vi erbjuder en kostnadsfri användarutbildning för hur enheterna konfigureras i Infobric Ease.

Utbildningen baseras på rollen konfiguratör som konfigurerar enheter i Infobric Ease.

Arbetsplats - Platsadministratörsutbildning

LÄR DIG HANTERA DIN PERSONALLIGGARE!

Vi erbjuder kostnadsfria användarutbildningar för hur personalliggaren hanteras i Infobric Ease av ansvarig på byggarbetsplatsen.

Utbildningen baseras på rollen platsadministratör som administrerar byggarbetsplatsen i Infobric Ease.

Arbetsplats - Utbildning UE-kedja

LÄR DIG FUNKTIONERNA FÖR UE-KEDJA

Detta kostnadsfria webinarie går igenom grunderna för den nya funktionen UE-kedja i Infobric Ease

UE-kedjan hjälper dig att få överblick över vilka underentreprenörer som är verksamma på arbetsplatsen .

Hårdvara - Maskinstyrning

LIFTPOOL OCH FLEET MANAGEMENT I INFOBRIC EASE

Med Infobrics lösningar för liftpool och Fleet Management får du alla möjligheter till en effektiv hantering av din maskinpark.

I denna utbildning går vi bland annat igenom hur du administrerar enheter som används på arbetsplatsen, och vilka olika möjligheter det finns för att styra behörigheter till enheter som används på arbetsplatsen.

Juridik - GDPR-utbildning

INTRODUKTION TILL GDPR

Vi hjälper dig få koll på GDPR! Den 25 maj 2018 började EU:s nya dataskyddsförordning gälla, och ställer högre krav på dig som hanterar personuppgifter.

Har du koll på vad de nya dataskyddsförordningen innebär för din verksamhet?

Partner - Sälj- och Produktutbildning

SÄLJ- OCH PRODUKTUTBILDNING FÖR INFOBRIC PARTNERS

Genom vår utbildning för uthyrningspartners erbjuder vi dig som maskinuthyrare möjligheten att bli ännu proffsigare på Infobrics produkter.

Med rätt kunskap får du mer flyt i arbetet när nya projekt ska igång och kan bygga på med fler säljargument för att öka beläggningen på produkterna.

System - Användaradministratörsutbildning

HANTERA ANVÄNDARKONTON SJÄLV DIREKT I INFOBRIC EASE
Denna utbildning erbjuder vi våra avtalskunder kostnadsfritt. Efter utbildningen kan du som användaradministratör själv skapa användarkonton i Infobric Ease samt tilldela rättighetsroller till redan existerande konton.

System - Rapportadministratörsutbildning

HANTERA ERA RAPPORTER I INFOBRIC EASE

Denna utbildning erbjuder vi våra avtalskunder kostnadsfritt. Efter utbildningen kan du som rapportadministratör aktivera rapporter som standard på alla era arbetsplatser eller separat på enskilda arbetsplatser till de olika rättighetsrollerna.

System - Systemadministratörsutbildning

SKAPA/AVSLUTA ARBETSPLATSER SJÄLV DIREKT I INFOBRIC EASE

Denna utbildning erbjuder vi våra avtalskunder kostnadsfritt. Efter utbildningen kan du bland annat som systemadministratör själv starta nya arbetsplatser i Infobric Ease, vilket innebär att du slipper en startkostnad för varje nytt projekt.