Våra utbildningar


Platsadministratör

PLATSADMINISTRATÖRSUTBILDNING

Denna utbildning erbjuder Infobric platsadministratörer i Ease Construction kostnadsfritt. I utbildningen går vi igenom hur platsadministratören administrerar byggarbetsplatsen i Ease Construction.

Konfiguratör

KONFIGURATÖRSUTBILDNING

Denna utbildning erbjuder Infobric konfiguratörer i Ease Construction kostnadsfritt. I utbildningen går vi igenom hur konfiguratören hanterar enheter i Infobric Ease Construction.

UE-kedja

UTBILDNING UE-KEDJA

Denna kostnadsfria utbildning går igenom grunderna för funktionen UE-kedja i Ease Construction. UE-kedjan hjälper dig att få överblick över vilka underentreprenörer som är verksamma på arbetsplatsen.

Systemadministratör

SYSTEMADMINISTRATÖRSUTBILDNING

Denna utbildning erbjuder Infobric systemadministratörer i Ease Construction kostnadsfritt. I utbildningen går vi bland annat igenom hur du som systemadministratör startar, arkiverar och återställer arbetsplatser i Ease Construction, vilket innebär att du slipper startkostnad.

Användaradministratör

ANVÄNDARADMINISTRATÖRSUTBILDNING
Denna utbildning erbjuder Infobric användaradministratörer i Ease Construction kostnadsfritt. I utbildningen går vi igenom hur du skapar användarkonton i Ease Construction och hur du tilldelar rättighetsroller till era användarkonton.

Rapportadministratör

RAPPORTADMINISTRATÖRSUTBILDNING

Denna utbildning erbjuder Infobric rapportadministratörer i Ease Construction kostnadsfritt. I utbildningen går vi bland annat igenom hur du som rapportadministratör tillgängliggör samt aktiverar rapporter till de olika rättighetsrollerna.

GDPR

INTRODUKTION GDPR

Vad innebär dataskyddsförordningen för din verksamhet?

Vi hjälper dig få koll på GDPR! Den 25 maj 2018 började EU:s dataskyddsförordning gälla som ställer krav på dig som hanterar personuppgifter.

Appen Ease CheckIn

Appen Ease CheckIn
Denna utbildning erbjuder Infobric kostnadsfritt. Utbildningen visar appen Ease CheckIn och dess olika funktioner. Du får även veta hur funktioner i appen ställs in i Infobric Ease.