Våra utbildningar


Platsadministratörsutbildning

LÄR DIG HANTERA DIN PERSONALLIGGARE

Vi erbjuder en kostnadsfri användarutbildning för hur personalliggaren hanteras i Infobric Ease av ansvarig på byggarbetsplatsen.

Utbildningen baseras på rollen platsadministratör som administrerar byggarbetsplatsen i Infobric Ease.

Konfiguratörsutbildning

LÄR DIG KONFIGURATÖRSROLLEN

Vi erbjuder en kostnadsfri användarutbildning för hur enheterna konfigureras i Infobric Ease.

Utbildningen baseras på rollen konfiguratör som hanterar enheter i Infobric Ease.

Utbildning UE-kedja

LÄR DIG FUNKTIONERNA FÖR UE-KEDJA

UE-kedjan hjälper dig att få överblick över vilka underentreprenörer som är verksamma på arbetsplatsen.

Detta kostnadsfria webinarie går igenom grunderna för funktionen UE-kedja i Infobric Ease

Systemadministratörsutbildning

HANTERA ARBETSPLATSER DIREKT I INFOBRIC EASE

Denna utbildning erbjuder vi våra systemadministratörer kostnadsfritt. Utbildningen lär dig bland annat att själv starta arbetsplatser i Infobric Ease, vilket innebär att du slipper startkostnaden för varje nytt projekt.

Användaradministratörsutbildning

HANTERA ANVÄNDARKONTON DIREKT I INFOBRIC EASE
Denna utbildning erbjuder vi våra användaradministratörer kostnadsfritt. I utbildningen går vi bland annat igenom hur du skapar användarkonton i Infobric Ease och hur du tilldelar rättighetsroller till era användarkonton.

Rapportadministratörsutbildning

HANTERA ERA RAPPORTER I INFOBRIC EASE

Denna utbildning erbjuder vi våra rapportadministratörer kostnadsfritt. I utbildningen går vi bland annat igenom hur du som rapportadministratör aktiverar samt tillgängliggör rapporter till de olika rättighetsrollerna.

GDPR-utbildning

INTRODUKTION GDPR

Vad innebär dataskyddsförordningen för din verksamhet?

Vi hjälper dig få koll på GDPR! Den 25 maj 2018 började EU:s nya dataskyddsförordning gälla som ställer högre krav på dig som hanterar personuppgifter.